Bolnikove pravice

Pacientove pravice, pohvale in pritožbe

Pacientove pravice opredeljujejo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS,št. 15/2008).

Več informacij najdete na sledeči povezavi: Kaj vam prinaša zakon o pacientovih pravicah?

Pritožba v zvezi z obravnavo se v Pulmološki in internistični ambulanti imenuje: Zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Pristojna oseba za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo:

prim.mag. Igor KOREN dr med, specialist interne medicine in pulmologije 
igor@pulmolog.com

Zahteve za prvo obravnavo sprejema:

Ana Novaković dr med, specialistka interne medicne 
ana@pulmolog.com
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

Obrazci:

1) Pritožbena pot
2) Obrazec - Zahteva za prvo obravnavo

Zastopnik pacientovih pravic:

mag. Milena Pečovnik 
prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 5b
2390 Ravne na Koroškem
Tel. številka: 02/ 870 56 15
GSM: 041 319 744  e.pošta: milena.pecovnik@nijz.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 08:00 do 15:00
Torek od 16:00 do 19:00
Naročanje po telefonu je vsako sredo od 14,00 do 17,00 ure.

Vsi telefonski pogovori na kontaktne številke so brezplačni. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je zaupno in tudi brezplačno.