Bolnikove pravice

Pacientove pravice, pohvale in pritožbe

Pacientove pravice opredeljujejo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in Zakon o pacientovih pravicah( Uradni list RS,št. 15/2008).

Več informacij najdete na sledeči povezavi: Kaj vam prinaša zakon o pacientovih pravicah?

Pritožba v zvezi z obravnavo se v Pulmološki in internistični ambulanti imenuje: Zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Pristojna oseba za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo:

prim.mag. Igor KOREN, dr med, specialist interne medicine
igor@pulmolog.com

Zahteve za prvo obravnavo sprejema:

Ana Novaković dr med 
ana@pulmolog.com
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

Obrazci:

1) Pritožbena pot
2) Obrazec - Zahteva za prvo obravnavo

Zastopnik pacientovih pravic:

Stanka Vauh
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 5b
2390 Ravne na Koroškem
Tel. številka: 02/ 870 56 15
GSM: 041 624 164
Uradne ure:
Ponedeljek od 14:00 do 20:00
Torek od 14:00 do 20:00
Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je zaupno in brezplačno.