Čakalne dobe

Čakalne dobe se vsak dan spreminjajo. Na sledeči povezavi pridobite trenutne podatke: 

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Okvirni podatki so:

STORITEV
NUJNO
ZELO HITRO HITRO
REDNO
Storitev PULMOLOŠKI PREGLED 24 ur do 3 dni  do 3 dni do 7 dni
         
Storitev MOTNJE DIHANJA V SPANJU  Ni možno   naročilo preko  e-naročanja 90 dni
Storitev ULTRAZVOK SRCA  Pokličite v ambulanto    do 30 dni
Storitev OBREMENITVENO TESTIRANJE Pokličie  v ambulanto    do 30 dni
Storitev ULTRAZVOK ŽIL Pokličite v ambučanto    do 30 dni
Storitev ENDOSKOPIJA ZGORNJIH DIHAL    V sklopu    pulmološke obravnave    do 30 dni
Storitev OSTALE SAMOPLAČNIŠKE STORITVE Pokličite v ambulanto    3-30 dni