Izvedeniška mnenja

OPRAVLJAMO NASLEDNJA IZVEDENIŠKA MNENJA

  1. SODNO IZVEDENISTVO IZ PODROČJA INTERNE MEDICINE IN PULMOLOGIJE
  2. IZVEDENISTVO INVALIDSKO-POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
  3. IZVEDENISTVO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Primarij magister Igor Koren ima licenco za interno medicino in pnevmologijo. Je stalni sodni izvedenec za interno medicino, nadzorni zdravnik ZZZS ter imenovani zdravnik ZZZS.

Sedem let je tudi opravljal delo izvedenca ZPIZ.

Tarifa za izvedensko delo je skladna s Pravilnikom o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih Uradni list RS št. 84-3664/2008.