Obremenitveno testiranje - Cikloergometrija (CEM)
Obremenitveno testiranje - cikloergometrija (CEM):
  • Posameznikova vzdržljivost pri telesni obremenitvi lahko veliko pove o obstoju in izrazitosti bolezni koronarnih arterij in drugih boleznih srca.. Obremenitveno testiranje, pri katerem zdravnik spremlja preiskovančev EKG in krvni tlak med telesno obremenitvijo, lahko razkrije težave, ki se v mirovanju ne bi pokazale. Če so koronarne arterije zožene, srce sicer lahko dobiva dovolj krvi, ko bolnik miruje, ne pa tudi ko je telesno dejaven.
    Med testiranjem preiskovanec z določeno hitrostjo poganja stoječe kolo. Upor gonilnikov (pedal) se polagoma povečuje. Medtem nenehno spremljamo EKG, v rednih presledkih pa merimo krvni tlak. Po navadi obremenitev poteka, dokler preiskovančeva srčna frekvenca ne doseže 80 do 90 odstotkov največje za njegovo starost in spol. Če postanejo simptomi, npr. težko dihanje ali bolečine v prsih, preveč neprijetni ali če se pojavijo izrazite nenormalnosti EKG - ja ali krvnega tlaka testiranje prekinemo takoj.
  • Obremenitveno testiranje nakazuje, da gre za bolezen koronarnih arterij, če se pojavijo določene nepravilnosti v EKG -ju, če se pri preiskovancu pojavi angina pektoris ali pa se mu zniža krvni tlak.
  • Nobena preiskava v medicini ni popolna. Včasih obremenitveno testiranje pokaže nepravilnosti pri ljudeh, ki nimajo bolezni koronarnih arterij ( lažno pozitiven izvid ), včasih pa nobenih sprememb pri bolnikih, ki v resnici imajo angino pektoris oz. koronarno obolenje srca ( lažno pozitiven izvid ). Pri ljudeh, ki nimajo simptomov - zlasti pri mlajših - je verjetnost bolezni koronarnih arterij majhna kljub nenormalnemu izvidu preiskave. Kljub temu se obremenitveno testiranje pogosto uporablja kot presejalni pregled pri domnevno zdravih ljudeh, npr. pred začetkom programa športnega treninga in podobno.

Obremenitveni testi (test hoje in obremenitveni test na kolesu)