Potek dela v laboratoriju spanja

 • Na ambulantnem nivoju opravimo celotno diagnostiko motenj dihanja v spanju s poudarkom na obstruktivno spalno apnejo (OSA)
 • Opravljamo poligrafijo spanja, ki ima v diagnostiki OSA enako veljavo kot polisomnografija.
 • Bolnike obravnavamo kompleksno: pregledamo jih internistično, naredimo jim nazoskopijo , rentgenogram nosu in obnosnih votlin, alergološko testiranje, metaholinsko testiranje (test na astmo), obremenitveno testiranje (CEM ali tekoči trak), laboratorijske storitve, vključno z določitvijo plinov v arterijski krvi (PAAK).
 • V ambulanti se izpolnijo vprašalniki o verjetnosti motenj spanja (ESS, Berlinski in STOP-BANG); pri ESS vprašalniku rezultat višji od 10/24 govori za verjetno motnjo spanja, rezultat višji od 18/24 pa za zelo verjetno motnjo spanja. (glej ESS vprašalnik).
 • Aparaturo, velikosti prenosnega telefona, SomnoLab2 (Weimann) ali MiniScreen (Lowenstein) in vsa ustrezna tipala (senzorje) pritrdi naše osebje na prsni koš preiskovanca kar v naši ambulanti, takoj po kliničnem pregledu. Aparatura je avtomatizirana in se v določenem času samodejno vklopi oz. izklopi. Preko noči zaznava lego bolnika med spanjem, smrčanje, pogostnost in trajanje prenehanja dihanja (apneje) med spanjem (AHI), stopnjo in pogostnost padca kisika v krvi (ODI), srčni utrip in motnje ritma.
 • V času preiskave preiskovanec spi doma v svojem domačem okolju in v svoji postelji, ki jo je navajen! Za bolnike, ki so oddaljeni od našega laboratorija in se ne želijo za eno noč vrniti domov, ponujamo možnost prenočevanja v lokalnem hotelu ali kmečkem turizmu.
 • Bolnike s spremembami v zgornjih dihalnih preusmerimo k specialistom ORL, tiste z zvišano telesno težo h kirurgu bariatru, tiste z motnjami v čeljustih ali zobeh k ortodontu. Najtežjim bolnikom z OSA, ki imajo AHI>25dogodkov na uro pa uvedemo terapijo z aparati, ki proizvajajo nadtlak v dihalnih (CPAP ali APAP…)
 • Diagnostiko opravljamo na napotnico ali samoplačniško.
 • Zaradi velikega povpraševanja po diagnostiki smrčanja, prekinitev dihanja in motenj spanja, se nam čakalna doba nezadržno podaljšuje. Bolniki prihajajo v naš center za motnje spanja iz cele Slovenije. ZZZS nam zaenkrat priznava in refundira 250 poligrafij spanja na leto, ki pa morajo biti enakomerno razporejene vseh 52 tednov v letu. Zato vam ponujamo tri možnosti:
 1. Pregled na napotnico +poligrafijo spanja na napotnico (brez doplačila): čakalna doba do 4 mesece.
 2. Pregled na napotnico + poligrafijo spanja samoplačniško (50 EUR) (skupno za plačilo 50 EUR): čakalna doba 14-21 dni.
 3. Pregled samoplačniško (50 EUR) + poligrafija spanja samoplačniško (50 EUR) (skupno za plačilo 100 EUR): storitev opravimo po želji pacienta.

 

DIAGNOSTIKA OBSTRUKTIVNE SPALNE APNEJE (OSA):

 • Zaželen je predhodni pregled pri specialistu, ki posumi na OSA (specialist splošne medicine, pulmolog, alergolog, diabetolog, nevrolog, specialist ORL ali kardiolog).
 • Vse izvide in rentgenske posnetke pljuč mora bolnik obvezno prinesti na vplogled s seboj.
 • V ambulanti se izpolnijo vprašalniki (Berlinski, ESS in STOP-BANG).
 • Poligrafijo spanja in oceno vrste in stopnje motenj spanja opravimo ambulantno. Poligraf namesti osebje kar v naši ambulanti, bolnik pa gre nato spat domov v svojo posteljo. Za bolnike, ki so zelo oddaljeni od nas, lahko uredimo prenočevanje v mestnem mladinskem hotelu ali na bližnjem kmečkem turizmu, v mirnem okolju pohorskega predgorja ( 22-24 EUR nočitev z zajtrkom ).
 • Vsem bolnikom opravimo poglobljeno in ciljano anamnezo ter naredimo celoten klinični pregled. Po presoji opravimo tudi rentgensko slikanje nosu ter obnosnih votlin, nazoskopijo in/ali treheoskopijo (pregled dihal z optičnim inštrumentom), alergološko testiranje, rentgenogram pljuč in srca, preiskave pljučne funkcije, farmako-dinamske teste, EKG ter obremenitveno testiranje (CEM).

 

TERAPIJA OBSTRUKTIVNE SPALNE APNEJE (OSA):

Svetujemo terapevtski pristop k boleznim zgornjih in spodnjih dihal, srca in spremljajočih bolezni. Predlagamo higiensko-dietetski režim in življenski slog.

Bolnike z OSA delimo na tri stopnje:

 • blaga OSA: AHI od 5-15 dogodkov na uro,
 • zmerna OSA: AHI med 15-30 dogodkov na uro,
 • težka OSA: AHI več kot 30 dogodkov na uro.

 

Bolnike z blago do zmerno OSA (AHI <30/uro), ki imajo spremenjeno anatomijo nosu, mehkega neba, nebnic, žrela ali grla, usmerimo k našim konzilijarnim specialistom ORL s predlogom prednostne obravnave. Sodelujemo s tremi spacialisti ORL iz Celja, Ljubljane in Maribora, ki se poglobljeno ukvarjajo z obravnavo smrčačev, ki imajo pridruženo tudi OSA.

Bolnike, ki imajo spremenjeno anatomijo spodnje čeljusti ali zobovja, preusmerimo h konzilijarnemu stomatologu ali ortodontu, ki zdravita blago OSA (AHI < 15/uro) s čeljustnimi protezami, ki med spanjem pomaknejo spodnjo čeljust naprej in sprostijo dihalno pot (mandibular advancement device). Sodelujemo s stomatologinjo iz Velenja in ortodontkinjo iz Celja.

Bolnike s prekomerno telesno težo (ITM več kot 40) preusmerimo k bariatričnnim kirurgom v Bolnišnico Slovenj Gradec. Gre za izkušene strokovnjake, ki s kirurškimi metodami pomagajo pri zniževanju telesne teže.

V kolikor pa gre za hudo OSA (AHI >25) s pomembnimi padci zasičenosti kisika v periferni krvi, nadaljujemo s titracijo (testiranjem) na bolnikovem domu. Titracija pomeni določanje višine nadtlaka, ki ga proizvaja testni aparat v nosu, ustih in grlu. Bolniku se tako stabilizirajo zgornje dihalne poti, preneha smrčati, spi učinkovito brez prekinitev dihanja (apnej).

 • Postopek je zelo enostaven in neboleč.
 • Preiskovanec dobi na posodo aparat, ki proizvaja nadtlak, da premaga upor v žrelu oz. grlu bolnika tako, da ta spi mirno, učinkovito, brez smrčanja in apnej. Ta aparatura se imenuje APAP (authomatic positive airway pressure), ki samodejno, glede na bolnikov odziv, prilagaja višino nadtlaka v dihalih, najpogosteje v razponu 4-14 cmH2O. Aparat zaznava število preostalih apnej, koncentracijo kisika v krvi, srčni utrip in čas uporabe aparata.
 • Bolnike, ki živijo v bližini našega laboratorija, naučimo rokovati z aparatom v naši ambulanti, za tiste, ki so od nas oddaljeni (več kot 75km) pa pridemo (po želji in dogovoru) z aparatom kar na njihov dom. Bolnike seznanimo z namenom testiranja, izberemo jim ustrezno dihalno masko in jih naučimo masko pritrditi na obraz. Bolniki so nato eno uro pod kontrolo našega strokovnjaka, da se zagotovi ustreznost tesnenja maske ali morebitno nelagodje oz. tiščanje maske.
 • Po dveh dneh testitanja (titracije), ki jo opravi bolnik doma, se v ambulanti preveri računalniški zapis bolnikovega odziva na APAP (RDI, ODI, srčni utrip, potreben nadtlak v dihalnem sistemu, tesnenje maske…). V kolikor je odziv ustrezen in ugoden pa predpišemo aparat CPAP ali APAP na naročilnico, ki bremeni zdravstveno zavarovanje.
 • Naš laboratorij za motnje spanja ima pooblastilo, da v imenu ZZZS predpišemo CPAP/APAP aparat.
 • V sklopu celotne diagnostike na zeleno napotnico pokrije zdravstvena zavarovalnica vse stroške diagnostike in terapije, vključno s potrošnim materialom.