Potek dela v našem laboratoriju

 • Na ambulantnem nivoju opravimo celotno diagnostiko motenj dihanja v spanju s poudarkom na obstruktivni apneji v spanju (OSA)
 • Opravljamo  4 kanalno respiratorno poligrafijo, 5-kanalno respiratorno poligrafijo z 1 kanalnim EEG in WatchPAT 300.
 • Bolnike obravnavamo kompleksno: pregledamo jih internistično s poudarkom na zgornja dihala, nekaterim naredimo endoskopijo zgornjih dihal, rentgenogram nosu in obnosnih votlin, alergološko testiranje, metaholinsko testiranje (test na astmo), obremenitveno testiranje (CEM ali tekoči trak), laboratorijske storitve, vključno z določitvijo plinov v arterijski krvi (PAAK).
 • V ambulanti se izpolnijo trije vprašalniki o verjetnosti motenj spanja (ESS, Berlinski in STOP-BANG); (poglejte zavihek ESS vprašalnik).
 • 4 kanalni respiratorni  poligraf je standardna metoda: aparatura je velikosti prenosnega telefona, ki jo z ustreznimi tipali (senzorji) pritrdi naše osebje na prsni koš preiskovanca, takoj po kliničnem pregledu, kar v naši ambulanti. Aparatura je avtomatizirana in se v določenem času samodejno vklopi oz. izklopi. Preko noči zaznava lego bolnika med spanjem, smrčanje, pogostnost in trajanje prekinitev dihanja (apneje) med spanjem (AHI), stopnjo in pogostnost padca kisika v krvi (ODI), srčni utrip in motnje ritma.
 • 5 kanalni respiratorni poligraf je nadstandardna metoda oz. izpopolnjena različica 4 kanalnega aparata, ki dodatno zazanava še EEG aktivnost frontalnega področja možganske skorje oz. čas, globino in učinkovitost spanja.
 • WatchPAT 300 je nadstandardna metoda: aparatura se namesti na zapestje (kot zapestna ura), na kazalec se nastakne naprstnik (senzor arterijskega pulznega vala in zasičenosti krvi), na prsnico pa se prilepi mikrofonska nalepka. Ta aparatura je majhna, nemoteča in omogoča spanje celo na trebuhu. Priporočamo jo preiskovancem, ki ne prenašajo obilico žic in katetrov nameščenih po celem telesu. Zaznava vse parametre kot respiratorni poligraf ter dodatno oceni še učinkovitost in globino spanja, čas REM spanja, čas uspavanja in število prebujanj med spanjem. 
 • V času preiskave preiskovanec spi doma v svojem domačem okolju in v svoji postelji, ki jo je navajen!
 • Za bolnike, ki so oddaljeni od našega laboratorija in se ne želijo za eno noč vrniti domov, ponujamo možnost prenočevanja v lokalnem hotelu ali kmečkem turizmu.
 • Diagnostiko in terapijo opravljamo na napotnico in/ali samoplačniško. 
 • Na napotnici mora biti označen VZS 1474- preučevanje spanja.
 • Zaradi velikega povpraševanja po diagnostiki smrčanja, prekinitev dihanja in motenj spanja, se nam čakalna doba nezadržno podaljšuje. Bolniki prihajajo v naš center za preučevanje spanja iz cele Slovenije. ZZZS nam priznava in refundira 250 respiratornih poligrafij na leto, ki pa morajo biti enakomerno razporejene vseh 52 tednov v letu.
 • Ponujamo  vam tri možnosti:
 1. Pregled na napotnico + respiratorna poligrafija (4 kanalna) na napotnico -brez doplačila: čakalna doba do 5 mesecev.
 2. Pregled na napotnico + respiratorna poligrafija (4 kanalna) samoplačniško- doplačilo 50 EUR: čakalna doba do 40 dni.
 3. Pregled samoplačniško + respiratorna poligrafija (4 kanalna) samoplačniško - plačilo 100 EUR: storitev opravimo po želji pacienta.
 • Ponujamo še dva nadstandardna dodatka:
 • 5 kanalno respiratorno poligrafijo- doplačilo za EEG 50 EUR.
 • WatchPAT 300- doplačilo za naprstnik (PAT) 70 EUR.

 

DIAGNOSTIKA OBSTRUKTIVNIH MOTENJ DIHANJA V SPANJU (OSA):

 • Bolnik naj obvezno prine na vplogled specialistične izvide pulmologa, kardiologa ali specialista ORL.
 • V ambulanti se izpolnijo vprašalniki (Berlinski, ESS in STOP-BANG).
 • 4 kanalno, 5 kanalno respiratorno poligrafijo in WatchPAT 300 opravimo ambulantno. Aparat za snemanje spanja namesti osebje kar v naši ambulanti, bolnik pa gre nato spat domov v svojo posteljo. Za bolnike, ki so zelo oddaljeni od nas, svetujemo prenočevanje v mestnem hotelu ali na bližnjem kmečkem turizmu, v mirnem okolju pohorskega predgorja.
 • Vsem bolnikom opravimo poglobljeno in ciljano anamnezo ter naredimo celoten klinični pregled. Po presoji opravimo tudi rentgensko slikanje nosu ter obnosnih votlin, endoskopijo dihal (pregled dihal z optičnim inštrumentom), alergološko testiranje, rentgenogram pljuč in srca, preiskave pljučne funkcije, test na astmo, EKG ter obremenitveno testiranje (CEM).

 

TERAPIJA OBSTRUKTIVNIH MORENJ DIHANJA V SPANJU (OSA):

Bolnike z motnjami dihanja v spanju delimo na tri stopnje:

 • blaga OSA: AHI (REI) od 5-15 dogodkov na uro,
 • zmerna OSA: AHI  (REI) med 15-30 dogodkov na uro,
 • težka OSA: AHI  (REI) več kot 30 dogodkov na uro.

 

Bolnike z blago do zmerno OSA (AHI  oz. REI <30/uro), ki imajo spremenjeno anatomijo nosu, mehkega neba, nebnic, žrela ali grla, usmerimo h konzilijarnim specialistom ORL s predlogom prednostne obravnave. Sodelujemo s spacialisti ORL iz Celja, Ljubljane in Maribora, ki se poglobljeno ukvarjajo z obravnavo smrčačev z motnjami dihanja v spanju.

Bolnike, ki imajo spremenjeno anatomijo spodnje čeljusti ali zobovja, preusmerimo h konzilijarnemu stomatologu ali ortodontu, ki zdravita blago OSA (AHI or. REI < 15/uro) s čeljustnimi protezami, ki med spanjem pomaknejo spodnjo čeljust naprej in sprostijo žrelo (MAD: mandibular advancement device). Sodelujemo s ortodontkinjo iz Celja.

Bolnike s prekomerno telesno težo (ITM več kot 40) preusmerimo k bariatričnnim internistom ali kirurgom v Bolnišnico Slovenj Gradec. Gre za izkušene strokovnjake, ki s internističnimi ali kirurškimi metodami pomagajo pri zniževanju telesne teže.

V kolikor pa gre za hudo OSA (AHI oz. REI >25) s pomembnimi padci zasičenosti kisika v periferni krvi in simpotmi utrujenosti, nadaljujemo s titracijo nadtlaka (testiranjem z APAP) na bolnikovem domu. Titracija pomeni določanje višine nadtlaka, ki ga proizvaja testni aparat v nosu, ustih in grlu. Bolniku se tako stabilizirajo zgornje dihalne poti, preneha smrčati, spi učinkovito brez prekinitev dihanja (apnej).

 • Postopek je zelo enostaven in neboleč.
 • Preiskovanec dobi na posodo aparat, ki proizvaja nadtlak, da premaga upor v žrelu oz. grlu bolnika tako, da ta spi mirno, učinkovito, brez smrčanja in apnej. Ta aparatura se imenuje APAP (authomatic positive airway pressure), ki samodejno, glede na bolnikov odziv, prilagaja višino nadtlaka v dihalih, najpogosteje v razponu 4-15 cmH2O. Aparat zaznava število preostalih apnej, koncentracijo kisika v krvi, srčni utrip in čas uporabe aparata.
 • Bolnike naučimo rokovati z aparatom v naši ambulanti. Seznanimo jih z namenom testiranja, izberemo jim ustrezno dihalno masko in jih naučimo masko pritrditi na obraz. Bolniki so eno uro pod kontrolo našega strokovnjaka, da se zagotovi ustreznost tesnenja maske ali morebitno nelagodje oz. utesnjenost.
 • Po dveh nočeh testiranja (titracije), ki jo opravi bolnik doma, se v ambulanti preveri računalniški zapis bolnikovega odziva na APAP (RDI, ODI, srčni utrip, potreben nadtlak v dihalnem sistemu, tesnenje maske…). V kolikor je odziv ustrezen in ugoden se predpiše aparat CPAP ali APAP na naročilnico, ki bremeni zdravstveno zavarovanje.
 • Naš laboratorij za preučevanje spanja ima pooblastilo, da v imenu ZZZS predpišemo CPAP/APAP aparat.
 • V sklopu celotne diagnostike na zeleno napotnico pokrije zdravstvena zavarovalnica vse stroške diagnostike in terapije, vključno s potrošnim materialom.