Potek dela v našem laboratoriju

 • Na ambulantnem nivoju opravimo celotno diagnostiko motenj dihanja v spanju s poudarkom na obstruktivni apneji v spanju (OSA)
 • Opravljamo  4 kanalno respiratorno poligrafijo, 5-kanalno respiratorno poligrafijo z 1 kanalnim EEG in WatchPAT 300, ki ima v diagnostiki OSA podobno veljavo kot 7-kanalna polisomnografija.
 • Bolnike obravnavamo kompleksno: pregledamo jih internistično s poudarkom na zgornja dihala, nekaterim naredimo endoskopijo zgornjih dihal, rentgenogram nosu in obnosnih votlin, alergološko testiranje, metaholinsko testiranje (test na astmo), obremenitveno testiranje (CEM ali tekoči trak), laboratorijske storitve, vključno z določitvijo plinov v arterijski krvi (PAAK).
 • V ambulanti se izpolnijo trije vprašalniki o verjetnosti motenj spanja (ESS, Berlinski in STOP-BANG); pri ESS vprašalniku rezultat višji od 10/24 govori za verjetno motnjo spanja, rezultat višji od 18/24 pa za zelo verjetno motnjo spanja. (glej ESS vprašalnik).
 • 4 ali 5 kanalni respiratorni poligraf sta aparaturi velikosti prenosnega telefona, ki ju z ustreznimi tipali (senzorji) pritrdi naše osebje na prsni koš preiskovanca kar v naši ambulanti, takoj po kliničnem pregledu. Aparaturi sta avtomatizirani in se v določenem času samodejno vklopita oz. izklopita. Preko noči zaznavata lego bolnika med spanjem, smrčanje, pogostnost in trajanje prekinitev dihanja (apneje) med spanjem (AHI), stopnjo in pogostnost padca kisika v krvi (ODI), srčni utrip in motnje ritma. 5 kanalni poligraf zaznava dodatno še aktivnost frontalnega področja možganske skorje oz. čas in učinkovitost spanja.
 • Aparaturo WatchPAT 300 se pritrdi kar na zapestje (kot zapestno uro), na kazalec se nastakne senzor (tonimeter), na prsnico pa se prilepi mikrofonska nalepka. Ta aparatura je majhna, nemoteča in omogoča spanje tudi na trebuhu. Zaznava vse parametre kot respiratorni poligraf ter dodatno oceni še čas in globino spanja, čas REM spanja, čas uspavanja in število prebujanj po pričetku spanja. 
 • V času preiskave preiskovanec spi doma v svojem domačem okolju in v svoji postelji, ki jo je navajen!
 • Za bolnike, ki so oddaljeni od našega laboratorija in se ne želijo za eno noč vrniti domov, ponujamo možnost prenočevanja v lokalnem hotelu ali kmečkem turizmu.
 • Bolnike s spremembami v zgornjih dihalnih preusmerimo k specialistom ORL, tiste z zvišano telesno težo h kirurgu ali internistu bariatru, tiste z motnjami v čeljustih ali zobeh k maksilo-facialnemu kirurgu ali ortodontu. Najtežjim bolnikom z OSA, ki imajo AHI>25 dogodkov na uro in so hkrati utrujeni, pa uvedemo terapijo z aparati, ki proizvajajo nadtlak v zgornjih dihalnih (CPAP ali APAP).
 • Diagnostiko in terapijo opravljamo na napotnico ali samoplačniško. 
 • Na napotnici mora biti označen VZS 1474- preučevanje spanja.
 • Zaradi velikega povpraševanja po diagnostiki smrčanja, prekinitev dihanja in motenj spanja, se nam čakalna doba nezadržno podaljšuje. Bolniki prihajajo v naš center za motnje dihanja v spanju iz cele Slovenije. ZZZS nam zaenkrat priznava in refundira 250 respiratornih poligrafij na leto, ki pa morajo biti enakomerno razporejene vseh 52 tednov v letu. Zato vam ponujamo tri možnosti:
 1. Pregled na napotnico + respiratorna poligrafija na napotnico (brez doplačila): čakalna doba do 4 mesecev.
 2. Pregled na napotnico + respiratorna poligrafija samoplačniško (50 EUR) (skupno za plačilo 50 EUR): čakalna doba do 40 dni.
 3. Pregled samoplačniško (50 EUR) + respiratorna poligrafija samoplačniško (50 EUR) (skupno za plačilo 100 EUR): storitev opravimo po želji pacienta.
 4. Pri uporabi aparature WathPAT 300 (nadstandardna storitev) se doplača 50 EUR za prstni tonimeter (PAT), ki se po vsaki preiskavi zavrže.

 

DIAGNOSTIKA OBSTRUKTIVNIH MOTENJ DIHANJA V SPANJU (OSA):

 • Zaželen je predhodni pregled pri specialistu, ki posumi na OSA (specialist splošne medicine, pulmolog, alergolog, diabetolog, nevrolog, specialist ORL ali kardiolog).
 • Vse izvide in rentgenske posnetke pljuč mora bolnik obvezno prinesti na vplogled s seboj.
 • V ambulanti se izpolnijo trije vprašalniki (Berlinski, ESS in STOP-BANG).
 • 4 kanalno, 5 kanalno respiratorno poligrafijo in WatchPAT 300 opravimo ambulantno. Poligraf (aparat za snemanje spanja) namesti osebje kar v naši ambulanti, bolnik pa gre nato spat domov v svojo posteljo. Za bolnike, ki so zelo oddaljeni od nas, lahko uredimo prenočevanje v mestnem mladinskem hotelu ali na bližnjem kmečkem turizmu, v mirnem okolju pohorskega predgorja.
 • Vsem bolnikom opravimo poglobljeno in ciljano anamnezo ter naredimo celoten klinični pregled. Po presoji opravimo tudi rentgensko slikanje nosu ter obnosnih votlin, endoskopijo dihal (pregled dihal z optičnim inštrumentom), alergološko testiranje, rentgenogram pljuč in srca, preiskave pljučne funkcije, test na astmo, EKG ter obremenitveno testiranje (CEM).

 

TERAPIJA OBSTRUKTIVNIH MORENJ DIHANJA V SPANJU (OSA):

Svetujemo terapevtski pristop k boleznim zgornjih in spodnjih dihal, srca in spremljajočih bolezni. Predlagamo higiensko-dietetski režim in življenski slog.

Bolnike z OSA delimo na tri stopnje:

 • blaga OSA: AHI (REI) od 5-15 dogodkov na uro,
 • zmerna OSA: AHI  (REI) med 15-30 dogodkov na uro,
 • težka OSA: AHI  (REI) več kot 30 dogodkov na uro.

 

Bolnike z blago do zmerno OSA (AHI  oz. REI <30/uro), ki imajo spremenjeno anatomijo nosu, mehkega neba, nebnic, žrela ali grla, usmerimo k našim konzilijarnim specialistom ORL s predlogom prednostne obravnave. Sodelujemo s tremi spacialisti ORL iz Celja, Ljubljane in Maribora, ki se poglobljeno ukvarjajo z obravnavo smrčačev, ki imajo pridruženo tudi OSA.

Bolnike, ki imajo spremenjeno anatomijo spodnje čeljusti ali zobovja, preusmerimo h konzilijarnemu stomatologu ali ortodontu, ki zdravita blago OSA (AHI or. REI < 15/uro) s čeljustnimi protezami, ki med spanjem pomaknejo spodnjo čeljust naprej in sprostijo dihalno pot (mandibular advancement device). Sodelujemo s ortodontkinjo iz Celja.

Bolnike s prekomerno telesno težo (ITM več kot 40) preusmerimo k bariatričnnim internistom ali kirurgom v Bolnišnico Slovenj Gradec. Gre za izkušene strokovnjake, ki s internističnimi ali kirurškimi metodami pomagajo pri zniževanju telesne teže.

V kolikor pa gre za hudo OSA (AHI oz. REI >25) s pomembnimi padci zasičenosti kisika v periferni krvi in simpotmi utrujenosti, nadaljujemo s titracijo (testiranjem z APAP) na bolnikovem domu. Titracija pomeni določanje višine nadtlaka, ki ga proizvaja testni aparat v nosu, ustih in grlu. Bolniku se tako stabilizirajo zgornje dihalne poti, preneha smrčati, spi učinkovito brez prekinitev dihanja (apnej).

 • Postopek je zelo enostaven in neboleč.
 • Preiskovanec dobi na posodo aparat, ki proizvaja nadtlak, da premaga upor v žrelu oz. grlu bolnika tako, da ta spi mirno, učinkovito, brez smrčanja in apnej. Ta aparatura se imenuje APAP (authomatic positive airway pressure), ki samodejno, glede na bolnikov odziv, prilagaja višino nadtlaka v dihalih, najpogosteje v razponu 4-14 cmH2O. Aparat zaznava število preostalih apnej, koncentracijo kisika v krvi, srčni utrip in čas uporabe aparata.
 • Bolnike naučimo rokovati z aparatom v naši ambulanti. Seznanimo jih z namenom testiranja, izberemo jim ustrezno dihalno masko in jih naučimo masko pritrditi na obraz. Bolniki so eno uro pod kontrolo našega strokovnjaka, da se zagotovi ustreznost tesnenja maske ali morebitno nelagodje oz. tiščanje maske.
 • Po dveh nočeh testitanja (titracije), ki jo opravi bolnik doma, se v ambulanti preveri računalniški zapis bolnikovega odziva na APAP (RDI, ODI, srčni utrip, potreben nadtlak v dihalnem sistemu, tesnenje maske…). V kolikor je odziv ustrezen in ugoden se predpiše aparat CPAP ali APAP na naročilnico, ki bremeni zdravstveno zavarovanje.
 • Naš laboratorij za motnje dihanja v spanju ima pooblastilo, da v imenu ZZZS predpišemo CPAP/APAP aparat.
 • V sklopu celotne diagnostike na zeleno napotnico pokrije zdravstvena zavarovalnica vse stroške diagnostike in terapije, vključno s potrošnim materialom.